top of page

מבנה תוכנית הלימודים

5 יחידות לימוד

יחידה ראשונה: שפת התיאטרון

יחידה שנייה: פרשנות מחזות מהקלאסיקה – טרגדיה וקומדיה

יחידה שלישית: משחק – תיאוריה ומעשה

יחידה רביעית: התיאטרון המערבי והישראלי במאה ה-20 וה-21

יחידה חמישית: הפקה ובימוי – תיאוריה ומעשה

bottom of page