תוכנית לימודים שכבה י

יסודות המשחק:

  • רכישת כלים בסיסיים במשחק

  • התנסות באימפרוביזציה

  • הגשת תרגילים בכיתה

לימודים עיונים:

  • שפת התיאטרון-מרכיבי הצגה

  • תולדות התיאטרון

  • ניתוח מחזה

  • צפיה וניתוח הצגות

תנועה לתיאטרון

פיתוח תנועתיות השחקן ומיומנות פיזית כמו גם עבודה עם מוסיקה

סדנאות מתחלפות

צוות טכני

במהלך השנה יתנסו תלמידי י' בעבודה כצוות טכני של הפקות י"א וי"ב.

התנסות זו תאפשר להם להכיר את "מאחורי הקלעים" של ההפקות, להתנסות בהפעלת מוסיקה ותאורה בזמן ההצגות ועוד.

השתתפות בצוות הטכני היא חובה ומקנה להם שעות במעורבות חברתית כחלק מתוכנית המחויבות שלהם בכיתה י.